Allianz-raportti: Puhdas siirtymä vaatii vuosittain 3500 uutta alusta


Merenkulkualan täytyy nopeuttaa irtautumistaan hiilipohjaisista polttoaineista, saksalainen vakuutusjätti Allianz vaatii tuoreessa raportissaan. Tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja vähentää kansainvälisen merenkulun vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosentilla vuoteen 2040 mennessä, joten alalla on edessään merkittäviä haasteita.

Euroopan Unionin kiristyvän säätelyn vauhdittamana kansainvälisen merenkulkualan keskeisenä tavoitteena on, että puhtaat teknologiat,polttoaineet ja energialähteet muodostavat vähintään 5 prosenttia ja mieluiten 10 prosenttia merenkulun energiankulutuksesta vuoteen 2030mennessä. Kiristyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttaminen edellyttää useita lähestymistapoja, kutenenergiatehokkuuden parantamista, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa, innovatiivisia alusmalleja ja uusia käyttövoimamenetelmiä, Alliaz-raportti muistuttaa. Suuret vakuutusyhtiöt ovat eturintamassa tukemassa alan kokeiluja biopolttoaineilla, ammoniakilla, metanolilla, vihreällä vedyllä,sähköaluksilla ja tuuliavusteisilla propulsiojärjestelmillä, kuten siipipurjeilla, roottoreilla ja kalvoilla.

Uutta teknologiaa, uutta infrastruktuuria

Hiilipohjaisista polttoaineista irtautuminen ei kuitenkaan ole helppoa. Merenkulkualan on samanaikaisesti otettava käyttöön uusia teknologioita jaluovuttava asteittain fossiilisista polttoaineista. Lisäksi sen on kehitettävä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuureja polttoainetäydennyksiä jahuoltoja varten. Myös turvallisuusnäkökohdat ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä terminaalioperaattorien ja alusten miehistöjen on käsiteltävämahdollisesti myrkyllisiä tai erittäin räjähtäviä vaihtoehtoisia polttoaineita. Telakkakapasiteetin laajentaminen on välttämätöntäympäristöystävällisten alusten kysynnän kiihtyessä, Allianz toteaa tuoreessa Safety and Shipping Review 2024 -raportissaan.

Nykyinen valmistuskapasiteetti on liian pieni, mikä johtaa pitkiin odotusaikoihin ja korkeisiin valmistuskustannuksiin. Vuonna 2010 maailmanlaajuinen laivanrakennusteollisuus saavutti tähänastisen valmistushuippunsa: 2700 alusta. Nyt sen tulisi rakentaa tai kunnostaa vuosittainyli 3500 alusta vuoteen 2050 asti, Allianz arvioi. Ongelmaa syventää se, että toiminnassa olevien telakoiden määrä on yli puolittunut vuosina 2007–2022. Tämä lisää viivästyksiä ja kustannuksia. Kapasiteettirajoitukset voivat vaikuttaa myös korjauksiin ja huoltoon, sillä vaurioituneet alukset taikoneongelmaiset alukset saattavat viivästyä pitkään.

Ammoniakki ja LNF: tulipalo- ja räjähdysvaara


Vaihtoehtoiset polttoaineet luovat myös uusi haasteita merenkulkualle, kuten meripelastukseen ja hylkyjen poistamiseen. Jos LNG:llä taiammoniakilla toimiva suuri konttialus tai tankkeri ajaa karille tai kaatuu, tulipalon ja räjähdyksen vaara vaikeuttaa polttoaineenpoistoa ja aluksen nostamista kellumaan, Allianzin raportti varoittaa. Uusiutuvista polttoaineista metanolia pidetään LNG:tä ja ammoniakkia helpompana jaturvallisempana käsitellä, pääasiassa sen nestemäisen olomuodon ja alhaisempien infrastruktuurivaatimusten vuoksi.

Samaan aikaan arktisilla vesillä toimivien alusten määrä jatkaa kasvuaan. Arktinen ympäristö lisää riskejä aluksille, miehistöille ja ympäristölle. Ankarat olosuhteet, merijää, vaarallinen sää ja alueen syrjäisen sijainti rajoittavat infrastruktuurin saatavuutta hätätilanteissa.

Merenkulkuala tarvitsee nopeita ja koordinoituja toimia laivanrakennuskapasiteetin laajentamiseksi ja kestävien meriteknologioiden kehittämiseksi, Allianz esittää. Alan tulevaisuus riippuu kyvystä innovoida ja mukautua ennennäkemättömien haasteiden edessä.


Turvallisuusvertailu: Metanoli vs. LNG ja ammoniakki

Metanoli
Myrkyllisyys: 
Metanoli on erittäin myrkyllistä nieltynä, hengitettynä tai imeytyneenä ihon läpi, mikä aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä.
Syttyvyys: Metanolilla on alhainen leimahduspiste, mikä tekee siitä helposti syttyvän, mutta sen räjähdysalue on pienempi verrattuna muihinpolttoaineisiin, kuten vetyyn.
Käsittely: Metanolia on helpompi varastoida ja käsitellä kuin LNG:tä, koska se pysyy nestemäisenä ympäristön lämpötiloissa ja paineissa, mikävähentää laivojen polttoainejärjestelmien monimutkaisuutta.

LNG
Myrkyllisyys:
 LNG on myrkytöntä eikä aiheuta samoja terveysriskejä kuin metanoli tai ammoniakki.
Syttyvyys: LNG on helposti syttyvää, ja vuodot voivat luoda räjähdysvaarallisia ilmaseoksia erityisesti ahtaissa tiloissa. Käsittely: LNG vaatiikryogeenistä varastointia erittäin alhaisissa lämpötiloissa, mikä vaikeuttaa sen käsittely- ja infrastruktuurivaatimuksia.

Ammoniakki
Myrkyllisyys: Ammoniakki on erittäin myrkyllistä ja voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia altistuessaan.
Syttyvyys: Ammoniakki on vähemmän syttyvää kuin metanoli ja LNG, mutta sen palaminen voi tuottaa NOx-päästöjä, jotka ovat haitallisiaepäpuhtauksia.
Käsittely: Vaikka ammoniakki ei vaadi kryogeenistä varastointia, se vaatii erityisiä käsittely- ja varastointitoimenpiteitä myrkyllisyytensä jasyövyttävän luonteensa vuoksi.


Lue lisää:
Allianz Safety and Shipping Review 2024
https://commercial.allianz.com/news-and-insights/reports/shipping-safety.html#download
European Council: FuelEU maritime initiative: Council adopts new law to decarbonise the maritime sector
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/25/fueleu-maritime-initiative-council-adopts-new-law-to-decarbonise-the-maritime-sector/

ABS: SUSTAINABILITY WHITEPAPER METHANOL AS MARINE FUEL
https://nps.edu/documents/114698888/117858780/ABS_Methanol-as-Marine-Fuel+%282021%29.pdf/01f7e112-7176-3f79-eec7-d74516f2ad26?t=1680217344499#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fnps.edu%2Fdocuments%2F114698888%2F117858780%2FABS_Methanol

Decarbonization of Maritime Transport: Investigation and Examination of LNG, Methanol, and Ammonia Usage on Marine Vessels
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-1677-1_5

Atmosphere: A Prompt Decarbonization Pathway for Shipping: Green Hydrogen, Ammonia, and Methanol Production and Utilization in Marine Engines
https://www.mdpi.com/2073-4433/14/3/584