Wärtsilän raportti: Kestävät merenkulun polttoaineet voivat saavuttaa kustannukset fossiilisten polttoaineiden kanssa vuoteen 2035 mennessä

KUVATEKSTI: Wärtsilän raportin mukaan EU:n päästöaloitteet voisivat kaventaa kustannuseroa kestävien ja fossiilisten polttoaineiden välillä, auttaen siirtymisessä ympäristöystävälliseen merienergiaan. KUVA: Wärtsilä
Wärtsilän raportti: Merenkulun vastuullisilla polttoaineilla voidaan saavuttaa kustannustasapaino fossiilisten polttoaineiden kanssa vuoteen 2035 mennessä Wärtsilän mukaan kestävät meriliikenteen polttoaineet ovat tiukan päästöpolitiikan vetämänä samanhintaisia kuin fossiiliset polttoaineet vuoteen 2035 mennessä. Raportissa todetaan, että EU:n päästökauppajärjestelmä ja FuelEU Maritime -aloite ovat keskeisiä tekijöitä kestävien polttoaineiden kilpailukyvyn parantamisessa. Laivojen moottoreita valmistava Wärtsilän tuore raportti valottaa kestävien laivapolttoaineiden tulevaisuutta ja esittää, että niiden tuotantokustannukset saavuttavat perinteisten fossiilisten polttoaineiden tason vuoteen 2035 mennessä. Tätä ratkaisevaa muutosta odotetaan päättäväisten päästöpoliittisten päätösten, kuten hiiliverojen ja päästörajoitusten, hyväksymisen vuoksi. EU:n päästökauppajärjestelmän ja FuelEU Maritime -aloitteen odotetaan nostavan merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käytön kustannuksia ja kaventavan tehokkaasti kustannuseroa kestäviin polttoaineisiin nähden ensimmäistä kertaa vuoteen 2035 mennessä. Muna-kana-haaste kysynnässä ja tarjonnassa Merenkulkuala kuljettaa 80 prosenttia maailmankaupasta. Sen osuus maailmanlaajuisista päästöistä on noin kaksi prosenttia, mikä on vastaa Japanin kaikkia vuotuisia päästöjä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut alalle tavoitteeksi saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Nykyiset hiilestä irtautumiseen tähtäävät ratkaisut, mukaan lukien polttoainetehokkuustoimenpiteet, voisivat vähentää päästöjä jopa 27 prosenttia. Kestävästi tuotettuja polttoaineita pidetään kuitenkin välttämättöminä ratkaisuna jäljellä oleviin 73 prosentin päästöosuuteen. Tässä kohtaa kyse on kysynnän ja tarjonnan muna-vai-kana-haasteesta: Kumpi tarvitaan ensin? Merenkulkualan toimijat, yhdistykää! Wärtsilän raportti korostaa yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan välttämättömyyttä. Tämä ulottuu politiikan täytäntöönpanosta teollisuuden yhteistyön ja yksittäisten toimijoiden toimista kestävien polttoaineiden saatavuuteen ja kohtuuhintaisuuden nopeuttamiseen. EU:n päästökauppajärjestelmän ja FEUMin kaltaisten toimijoiden poliittiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä tämän siirtymän kannalta. Niiden tulisi sopia meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden hiilen hinnoittelua koskeva maailmanlaajuinen teollisuusstandardi sekä edistää innovointia ja infrastruktuuria koskevaa maailmanlaajuista yhteistyötä. Meriliikennettä raportti kannustaa yhdistymään, yhdistämään ostovoimaa ja tekemään yhteistyötä eri toimialojen välillä kestävien polttoaineiden tuotanto- ja jakokehyksen luomiseksi. Yksittäisille toimijoille alusten tehokkuuden parantaminen on välittömästi hyödyllistä, ja nykyisten säästöjen arvo saattaa moninkertaistua vuoteen 2030 mennessä. Teollisuuden tiekartta Wärtsilä Marinen toimitusjohtaja Roger Holm korosti raportin julkistamisen yhteydessä yhteisiä ponnisteluja, joita tarvitaan merenkulun nettonollatason saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Hän korosti kestävien polttoaineiden roolia ja tarvetta laajaan järjestelmämuutokseen alalla. Holmin mukaan Wärtsilän raportti tarjoaa teollisuudelle etenemissuunnitelman kestävien polttoaineiden skaalaamiseksi nopeasti ja edullisesti, kun tavoitteena täydellinen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuosisadan puoliväliin mennessä. Wärtsilän analyysi visio lähitulevaisuuden, jossa kestävistä merenkulun polttoaineista tulee paitsi taloudellisesti kannattavia, myös keskeinen ajuri kohti maapallon nykyistä kestävämpää kehitystä. KUVATEKSTI: Wärtsilän raportin mukaan EU:n päästöaloitteet voisivat kaventaa kustannuseroa kestävien ja fossiilisten polttoaineiden välillä, auttaen siirtymisessä ympäristöystävälliseen merienergiaan. KUVA: Wärtsilä