Vihreän metanolin säännöllisistä syöttöreiteistä Euroopan ensimmäinen aiesopimus

X-Press Feeders allekirjoitti European Ports Forge Alliance -aiesopimuksen kuuden eurooppalaisen sataman kanssa vihreitä laivakäytäviä varten. Verkostossa ovat mukana Antwerpenin satama Brugge (Belgia), Tallinnan satama (Viro), Helsingin satama (Suomi), Hamina-Kotkan satama (Suomi), Riian vapaasatama (Latvia) ja Klaipedan satama (Liettua). Maailman suurin riippumaton yleiskuljetusliike, singaporelaislähtöinen X-Press Feeders, on solminut kuuden eurooppalaisen sataman kanssa aiesopimuksen, jonka nopeuttamaa merkittävästi vihreiden merikäytävien perustamista ja laajempaa merenkulkualan hiilestä irtautumista Skandinaviassa ja Itämerellä. Sopimusosapuolet yhdistävät resursseja ja asiantuntemuksensa kehittääkseen ja toteuttaakseen kestäviä käytäntöjä meriliikenteessä. Aiesopimuksen mukaan: – Osapuolet tekevät yhteistyötä kehittääkseen edelleen infrastruktuuria vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vihreän metanolin, tarjontaa ja polttoainetäydennystä varten. – Sopimuksessa kannustetaan kehittämään sellaisten polttoaineiden toimitusketjuja, jotka ovat kasvihuonekaasupäästöjen osalta nollassa tai lähellä nollaa – Tarjotaan satamatyöntekijöille ja merenkulkijoille lisäkoulutusohjelmia vaihtoehtoisten polttoaineiden käsittelystä – Hyödynnetään digitaalisia alustoja porttikutsujen optimoinnin parantamiseksi X-Press Feeders ja satamien edustajat tapaavat säännöllisesti päivittääkseen ympäristöystävällisten meriliikennekäytävien kehittämistä koskevien toimien edistymistä ja keskustellakseen siitä. Yhteistyö näiden laivareittien perustamisella: – Green Baltic X-PRESS (GBX): Rotterdam > Antwerpen Brugge > Klaipeda > Riika > Rotterdam – Green Finland X-PRESS (GFX): Rotterdam > Antwerpen Brugge > Helsinki > Tallinna > HaminaKotka > Rotterdam Vihreä polttoaine OCI Globalilta Euroopan ensimmäiset säännölliset vihreää metanolia käyttävät syöttöliikenteen laivareitit on määrä aloittaa vuoden 2024 kolmannella kvartaalilla. Vihreä metanoli on vaihtoehtoista polttoainetta, joka tuottaa vähintään 60 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin perinteinen meriliikenteen polttoaine. X-Press Feeders hankkii tarvitsemansa vihreän metanolin polttoainetoimittaja OCI Globalilta. Vihreä metanoli valmistetaan vihreästä vedystä ja orgaanisen aineksen, kuten jätteiden ja tähteiden, hajoamisesta. OCI:n vihreä metanoli on riippumattomasti sertifioitu International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Associationin toimesta, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa. ISCC-järjestelmä edistää ja todentaa biomassan, kiertotalouteen perustuvien ja biopohjaisten materiaalien sekä uusiutuvien energialähteiden kestävää tuotantoa. X-Press Feedersin operatiivinen johtaja Francis Goh mukaan yhtiö valitsi Pohjoismaat ja Baltian maat ensimmäisiksi markkina-alueiksi ottamaan käyttöön vihreät metanolikäyttöiset alukset, koska yhtiö huomasi ”satamien ja asiakkaidemme olevan hyvin vastaanottavaisia näillä markkinoilla”. Lue lisää: X-Press Feeders Signs MOU with Six European Ports for Green Shipping Corridors https://www.x-pressfeeders.com/news/x-press-feeders-signs-mou-with-six-european-ports-for-green-shipping-corridors