Toimitusjohtajan katsaus: Yli sata uusiutuvaa metanolia käyttävää konttilaivaa tilauksessa

Merenkulun jättiläiset, kuten CMA CGM ja MSC, tilaavat kilpaa suuria biometanolikäyttöisiä rahtialuksia. Maersk on edelläkävijä: sen maailman ensimmäinen uusiutuvalla metanolilla käyvä konttialus on jo kastettu vesille. Polttoainevallankumous leviää myös tankkereihin ja matkustajalaivoihin. Tämä avaa laajoja markkinoita uusiutuvan metanolin tuottajille.

Kaj Turunen, SSE Suomen Säätöenergia Oy:n toimitusjohtaja

Meriliikenne on läpikäymässä kenties merkittävintä muutosta yli sataan vuoteen, kun se pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja luopumaan fossiilisista polttoaineista. Vuosisata sitten Britannian sotalaivojen polttoaine muuttui Winston Churchillin päätöksellä hiilestä ja öljyyn. Tämä muutti koko merenkulun valtavirran.

Nyt meriliikenteen tärkeimmistä kehityssuunnista on uusiutuvan metanolin yleistyminen rahtilaivojen vaihtoehtoisena polttoaineena. Siirtyminen uusiutuvan metanoliin on osa varustamoiden laajempaa strategiaa noudattaa kansainvälisiä säännöksiä alan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

RoRo-aluksesta Disney-risteilijään

Laivanrakentajat Etelä-Koreasta Suomeen hyödyntävät tätä nousevaa metanolitrendiä. Muun muassa suomalainen Wärtsilä on ilmoittanut varustavansa Belfastin ja Heyshamin välillä liikennöivälle Stena Linelle maailman ensimmäiset metanolikäyttöiset hybridi-ro-ro-alukset. Disney Cruise Line on puolestaan paljastanut suunnitelmansa vuonna 2025 valmistuvasta uudesta Disney Adventure-risteilijästä, johon mahtuu noin 6000 matkustajaa – ja jonka polttoaineena toimii uusiutuva metanoli.

Maersk edelläkävijänä

Rahtiliikenteessä muutosta johtaa tanskalainen A.P. Moller – Maersk, joka on tilannut yli 20 metanolikäyttöistä alusta toimitettaviksi lähitulevaisuudessa. Yhtiön tavoitteena onkin kuljettaa vähintään 25 prosenttia merirahdistaan ​​ympäristöystävällisillä polttoaineilla vuoteen 2030 mennessä.

Maerskin ensimmäinen metanolikäyttöinen konttialus on jo otettu käyttöön. Syyskuussa 2023 Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kastoi tämän uraauurtavan aluksen Laura Maerskiksi.

Miljardien dollareiden sijoittaminen

Ranskalainen CMA CGM, toinen rahtiliikenteen jättiläinen, on myös ollut toimelias vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotossa. Se on tilannut LNG-käyttöisiä aluksia, joita voidaan käyttää uusiutuvalla/e-metaanilla, ja on tilannut aluksia, jotka voivat toimia uusiutuvalla/e-metanolilla. CMA CGM on Maerskin tapaan tilannut parisenkymmentä metanolikäyttöistä laivaa. Yksin viimeisimmän, kahdeksan uuden metanolikäyttöisen  konttialuksen tilauksen arvo on miljardi dollaria.

Lisäksi Mediterrane Shipping Company (MSC) on ilmoittanut investoivansa 1,2 miljardia dollaria metanolivalmiisiin laivoihin. Kiinalainen COSCO Shipping Holdings on puolestaan tilannut 12 metanolikäyttöistä 24 000 TEU-alusta, joiden arvo on lähes 2,9 miljardia dollaria. COSCO:n tilaukset valmistuvat vuodesta 2026 alkaen.

Myös muut biopolttoaineet

Uutiset laivayhtiöiden uusiutuva metanoli-investoinneista toimiviin aluksiin tukevat Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hubin analyysia, että ala muuttuu harppauksin aiempaa ympäristöystävälliseksi. Lloydsin mukaan nesteytetyn uusiutuvan metaanin ennustetaan olevan noin 35 prosenttia kaikista laivojen polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Myös ammoniakilla on oma merkittävä osuutensa. Raportissa samalla todetaan, että metanolin markkinaosuus saavuttaa noin 15 prosentin markkinaosuuden laivaliikenteen polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Investointiuutisten valossa uusiutuvan metanolin asema voi tulevaisuudessa olla ennustettua merkittävämpi. Myös metanolialusten tilaukset ovat viittaa siihen, että luottamus metanoliin on lisääntynyt.

Uudet strategiset liittoumat

Siirtyminen uusiutuvan metanolin kaltaisiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin tarjoaa kuljetusteollisuudelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Toimitusketjun sidosryhmien tulisikin ottaa aktiivinen rooli usean polttoaineen strategioiden muotoilussa ja investointien nopeuttamisessa strategisten kumppanuuksien ja muun yhteistyön avulla. Merenkulun nykyistä ympäristöystävällisempien polttoaineiden tulevaisuuden ja siirtymän turvaaminen edellyttää polttoaineen toimitusjärjestelmien ja dynamiikan lisäselvitystä, laivasuunnittelun harmonisointia sekä alojen välistä yhteistyötä.

Kohti kestävää kuljetusta

Siirtyminen uusiutuvaan metanoliin ja muihin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin edustaa merenkulkualan vastausta ympäristöongelmiin ja sääntelypaineisiin. Suurten varustamoiden, kuten Maerskin, CMA CGM:n, MSC:n ja COSCOn, ottaessa johtoaseman ala on kääntämässä kurssia kestävämpään tulevaisuuteen. Tämän siirtymän vauhdittua on odotettavissa, että yhä useammat rahti- ja matkustajalaivat käyttävät uusiutuvaa metanolia ja muita vihreitä polttoaineita. Se edistää maailmanlaajuista pyrkimystä yhä voimakkaampaan ympäristöystävällisyyteen muussakin energiantuontannossa ja lisää osaltaan vihreitä energiainvestointeja. Sillä jonkunhan pitää tuottaa tuottaa se laivojen käyttämä uusiutuva metanoli – ympäristöystävällisesti.

 

 

Lue lisää:

– Methanol Institute: Methanol Fuelled Vessels on the Water and On the Way (updated list of methanol ship projects)

– Methanol Institute: Marine Fuel