Tuuli vauhdittaa jälleen laivoja – Biometanoli tuo uusiutuvan energian meriliikenteeseen

Tuulimyllyt tuovat tuulivoiman takaisin kaupalliseenkin merenkulkuun, biometanolin muodossa.

 

SSE:n Suomeen suunnittelemat investoinnit biometanolilaitoksiin ovat Pohjoismaiden suurimpia. Laitosten hyötysuhde on ylivertainen muiden synteettisten polttoaineiden tuotantomenetelmiin verrattuna. Biometanoli auttaa pian myös meriliikenteen puhdasta siirtymää.

Tuuli- ja aurinkovoimaloilla tuotettu sähköä soveltuu myös laivojen polttoaineeksi. Kun uusiutuvalla sähköllä valmistetaan elektrolyysivetyä ja siihen lisätään bioperäistä hiilidioksidia, näiden synteesinä valmistuu biometanolia. Ja biometanoli soveltuu käytettäväksi laivojen monipolttoainemoottoreissa. Näin tuulivoima siirtyy laivojen polttoaineeksi. Tuuli vauhdittaa siis jälleen laivojen kulkua.

SSE kehittää biometanolin laitosverkostoa, joiden tuotantoprosessissa tarvittava bioperäinen hiili saadaan puupohjaista biomassaa kaasuttamalla. Puumassan kaasutuksessa laitos tuottaa synteesikaasua, joka sisältää hiilidioksidia ja -monoksidia sekä vetyä. Tähän laitoksessa lisästään uusiutuvalla sähköllä tuotettu elektrolyysivety. Seoksesta syntyy biometanolia.

Kolme tunnettua menetelmää, uutta niiden yhdistäminen
SSE:n valitsemassa tuotantomenetelmissä yhdistetään tunnettu puumassan kaasutusteknologia ja elektrolyysivedyn tuotanto metanolisynteesiin. Nämä kolme teknologiaa ovat tunnettuja ja teollisessa valmistuksessa olevia menetelmiä. Uutta on niiden integroiminen toisiinsa biometanolin tuotannossa.

Biometanolin tuotannossa muodostuva hukkalämpö voidaan myös hyödyntää kaukolämpöverkostossa. Hukkalämmön hyödyntämisen ansiosta lämpölaitoksen tarvitseman syötteen – useissa tapauksissa energiapuun – määrä vähenee. Biometannoli- ja kaukolämpölaitosten integraatio parantaa energiapuun käytön hyötysuhdetta.

Sähkön varastoinnin tarve kasvaa hurjasti
Baltian ja Pohjoismaiden alueella on meneillään investointien vyöry tuuli- ja aurinkovoimalahakkeisiin. Uusiutuvasta sähköstä voi lähivuosina olla jopa ylituotantoa. Tämä positiivinen haaste on mahdollista ratkaista investoimalla ripeästi sähkön varastointiratkaisuihin. Biometanolin tuotanto on oivallinen keino varastoida uusiutuvaa sähköenergiaa.

SSE:n investointisuunnitelmissa olevien biometanolilaitosten elektrolyysivetylaitteistojen yhteinen nimellisteho on noin 240 MW.  Näiden laitosten hyötysuhde on liki 80 prosenttia. Se on ylivertainen muiden synteettisten polttoaineiden tuotantomenetelmiin verrattuna. SSE:n Suomeen suunnittelemien viiden laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yli 420.000 tonnia biometanolia. Hanke on yksi suurimmista Pohjoismaissa.

SSE:n elektrolyysivedyn ja kaasuttamalla tuotetun bioperäisen hiilen jatkojalostaminen biometanoliksi on osa Scandinavian ja Baltian maiden kehittyvää vetytaloutta. Suomen mainio sähkön kantaverkko, mittavat tuulivoimainvestoinnit sekä kasvavat puupohjaiset biomassavarannot luovat vankan perustan laitosverkoston investoinneille.

Suomen Säätöenergia Oy
Indrek Tiits
Teknologiajohtaja