ANDRITZ ja SSE Suomen Säätöenergia yhteistyöhön: Uusiutuvan metanolin innovatiivinen tuotantolaitos Nurmekseen

TIEDOTE
12.12.2023

Nurmeksen hybridijalostamohankkeessa hyödynnetään puumassan kaasutusta ja puhtaalla sähköllä tuotettua vetyä uusiutuvan metanolin tuotannossa.

Puhtaan energian ja kestävän kehityksen teknologioiden edelläkävijä ANDRITZ sekä hankekehitysyhtiö SSE Suomen Säätöenergia Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen innovatiivisen, uusiutuvien polttoaineiden tuotantolaitoksen kehittämisestä Nurmekseen Pohjois-Karjalaan. Hybridijalostamo Nurmes -projektin laitos tuottaa kaasutussynteesin avulla vihreää metanolia.

Kaasutussynteesi on vakiintunut teknologia biomassan muuntamiseksi jatkojalostuksessa käyttökelpoiseksi kaasuksi. Nurmeksen laitoksella biomassa tulee sahateollisuuden sivuvirroista, energiapuusta sekä ainespuuhakkuiden latvuksista ja oksista tehdystä hakkeesta. Prosessissa tarvittava vety tuotetaan veden elektrolyysillä aurinko- ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä.

Uusiutuvan metanolin maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa voimakkaasti sekä meriliikenteessä että kemianteollisuudessa, kun alat pyrkivät osaltaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja luopumaan fossiilisista polttoaineista. Lisäksi Nurmeksen hybridijalostamo on hyvä uutinen tuulivoimahankkeille Suomessa, sillä se tarjoaa uusiutuvan energian laitoksille vakaan, pitkän aikavälin asiakkaan.

ANDRITZ tekee parhaillaan hankkeen ensimmäistä konseptitutkimusta, joka sisältää vihreän vety- ja kaasutusteknologioiden lisäksi myös metanolin synteesiprosessin. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 lopussa.

ANDRITZin sähköisen polttoaineen yksikön johtaja Henrik Grönqvist kommentoi: ”Yhdistämällä osaamisemme ja teknologiamme kaasutuskaasun ja vihreän vetyenergian tuotannossa, olemme vahvasti mukana edistämässä hiilidioksidipäästöjen merkittävää vähentämistä ja siirtymää kohti puhdasta energiataloutta.”

”Meille on erityisen arvokasta aloittaa yhteistyö laajan asiantuntemuksen omaavan ANDRITZin kanssa. Tämä kumppanuus merkitsee merkittävää virstanpylvästä sitoutuessamme kestävien energiaratkaisujen kehittämiseen”, SSE:n toimitusjohtaja Kaj Turunen sanoo. ”Uskomme, että kaasutussynteesikaasun ja vihreän vedyn yhdistelmä tasoittaa tietä kehittyneiden energiaratkaisujen tulevaisuudelle ja uusiutuvan metanolin tuotannon voimakkaalle kasvulle”, toimitusjohtaja Turunen lisää.

Yhteisen Hybridijalostamo Nurmes -hankkeen tavoitteena on edistää kestävää, ympäristövastuullista energiatulevaisuutta. Uusiutuvan metanolin kaltaiset kehittyneet biopolttoaineet mullistavat energiamarkkinoita. Kaasutussynteesimenetelmä tarjoaa toteuttamiskelpoisen ja skaalautuvan ratkaisun ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreämmän ja puhtaamman huomisen edistämiseen. Samalla se tarjoaa etuja ympäröivälle yhteisölle, kuten laitoksen ylimääräisen lämmön hyödyntämisen kaukolämpöjärjestelmässä.

 

LEHDISTÖTIEDOTE JA KUVA SAATAVILLA LADATTAVAKSI

Lehdistötiedote ja ne ovat ladattavissa osoitteessa andritz.com/news. Vieraile myös uusiutuvien polttoaineiden sivulla: Solutions for renewable fuels production (andritz.com)

 

LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTTO

Susan Trast
Vice President Group Communications and Marketing
susan.trast@andritz.com
andritz.com 

 

Kaj Turunen
SSE Suomen Säätöenergia Oy:n toimitusjohtaja
+358 50 512 0663 (matkapuhelin)
kaj.turunen@saatoenergia.fi
saatoenergia.fi

 

ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tehtaita, laitteita, järjestelmiä, palveluita ja digitaalisia ratkaisuja useille eri toimialoille ja loppumarkkinoille. ANDRITZ on maailmanlaajuinen markkinajohtaja kaikilla neljällä liiketoiminta-alueellaan: Paperi ja massa, metatallit, vesivoima ja materiaalierottelu. Tekninen johtajuus, globaali läsnäolo ja kestävä kehitys ovat kulmakiviä konsernin strategiassa, joka keskittyy pitkän aikavälin kannattavaan kasvuun. Julkisesti listatulla konsernilla on noin 27 900 työntekijää ja yli 280 toimipistettä yli 40 maassa.

 

SSE SUOMEN SÄÄTÖENERGIA

SSE Suomen Säätöenergia Oy on hankekehittäjä, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan perustuviin puhdasta metanolia tuottavan laitosverkoston kehittämiseen. Nurmeksen metanolilaitoksen lisäksi SSE:llä on käynnissä useita laitosprojekteja Itä- ja Keski-Suomessa sekä Baltian maissa. Hankkeissa käydään parhaillaan laitossuunnittelu- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Tavoitteena on aloittaa laitosverkoston rakentaminen vaiheittain vuoden 2025 alussa.