Ajurit vihreään siirtymään ja energiajärjestelmän murrokseen

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on aikakautemme ihmiskunnan suurimpia haasteita. Koko maapallon elinolot muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena. Yli 1,5 asteen lämpeneminen on merkittävä riski ihmiskunnalle.

Suomi on osana kansainvälistä yhteisöä sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen vaikutuksiin vuonna 2015 solmitun Pariisin sopimuksen mukaisesti. Kansallisesti Suomessa on päästötavoitteita kiristetty ilmastolain uudistuksella, jossa linjataan Suomen olevan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vihreä siirtymä fossiilisista poltto- ja raaka-aineista uusiutuviin lähteisiin. Suomi on perinteisesti ollut vahvoilla uusituvan energian käytössä, koska puupohjaisten polttoaineiden osuus energian tuotannossa on ollut suuri. Silti merkittävä osa Suomen tarvitsemasta energiasta perustuu edelleen fossiilisiin lähteisiin – öljyyn, maakaasuun ja kivihiileen.

Osana vihreää siirtymää Suomessa on meneillään energiajärjestelmän murros. Tällä kuvataan energiajärjestelmän uudistamista ja siirtymistä tilanteeseen, jossa suurin osa energiasta hankitaan ja tuotetaan uusiutuvista ja päästöttömistä lähteistä, kuten muun muassa tuuli– ja aurinkovoimasta. Vihreän siirtymän myötä sähköntarve kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi. Tämä aiheuttaa nyt ja tulevaisuudessa tarpeen löytää uusia keinoja tasapainottamaan sähkön lyhyen ja pitkän aikavälin kausittaisen kulutuksen ja tuotannon välistä epätasapainoa.

Tärkeänä osana tasapainottamista on säätövoimakapasiteetin lisääminen ja energiavarastot. Kasvanut geopoliittinen epävarmuus ja turvallisuuspoliittiset uhat asettavat myös tarpeen vahvistaa tuonnista riippumatonta puhtaan energian ja raaka-aineiden hajautettua tuotantoa. Tämä turvaa osaltaan myös kansallista huoltovarmuutta.

Vihreä siirtymä ja energiajärjestelmänmurros edellyttää yrityksiltä, julkiselta sektorilta ja kotitalouksilta mittavia investointeja.

 

Coverhall Oy
Ilkka Roslin
SSE Oy:n osakasyrityksen toimitusjohtaja