sustainable energy solutions

SSE Suomen Säätöenergia Oy on kestäviin energiaratkaisuihin keskittyvä projektikehitysyritys. SSE kehittää hybridijalostamoiden verkostoa Suomeen. Laitokset rakennuttaa ja operoi Northern Biometanoli Oy (Pohjolan Biometanoli Oy), joka on SSE:n tytäryhtiö.

Nykyään energiapuuta ja metsähaketta käytetään pääasiassa suorapolttoon perustuvissa menetelmissä. SSE on luomassa laitosverkostoa, joka tehostaa puupohjaisen biomassan käyttöä tuottamalla biometanolia. Tämä tuotantomenetelmä yhdistää kolme teollisessa tuotannossa tunnettua teknologiaa: puumassan kaasutus, elektrolyyttinen vedyn tuotanto ja metanolisynteesi integroidaan yhdeksi laitosyksiköksi – hybridijalostamoksi. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää myös paikallisissa keskuslämmitysjärjestelmissä.

SSE suunnitelmissa on kumppaneidensa kanssa rakentaa Pohjoismaiden suurin biojalostamoverkosto

Suomen Säätöenergia Oy

Hallinto

SSE:n tiimillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus erilaisten projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta, taaten vankan osaamisen suurten kansainvälisten yritysten projektien hallintaan ja kotimaan aluekehityshankkeiden ja projektitoimitusten onnistumisen. Tärkeänä osana tiimin osaamisessa on myös lainsäädäntötyön tuntemus ja ymmärrys regulaation yritystoimintaa ohjaavasta vaikutuksesta.

Yhtiön osakasyhtiöiden liiketoiminta käsittää maahantuontia, projektijohtamista ja liikkeenjohdollista konsultointia.

Pekka Kuokka
Talousjohtaja

+358 (0)40 540 5410

pekka.kuokka@saatoenergia.fi

Kaj Turunen
Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)50 512 0663

kaj.turunen@saatoenergia.fi

 

Pitkän linjan pk-yrittäjä, kahden kauden kansanedustaja ja pitkäaikainen eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja. Nykyinen päätoimi Suomen Säätöenergian toimitusjohtajana.

Ari Heinonen
Liiketoimintajohtaja

+358 (0)500 573 217

ari.heinonen@saatoenergia.fi

 

Pitkä kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista, myynnistä ja markkinoinnista. VK Advisor Oy:n omistajayrittäjä, jatkaa SSE:n liiketoimintajohtajana ja hallituksessa.